مریم کمالی

مریم کمالی

مریم کمالی متولد سال 1357، دارای دکترای تاریخ ایران، نویسنده، پژوهشگر و مترجم می باشد.

کتاب های مریم کمالی

بوطیقای فضا