اروین پانوفسکی

اروین پانوفسکی

آروین پانوفسکی (زاده ۳۰ مارس ۱۸۹۲ درگذشته ۱۴ مارس ۱۹۶۸) مورخ هنر اهل آلمان که نظریاتش به خصوص در مطالعات آکادمیک شمایل‌نگاری تأثیرگذار بود.

کتاب های اروین پانوفسکی