ماریانه باروکاند

ماریانه باروکاند

ماریان باروکند (1941 - 2008) تاریخ ، باستان شناسی و تاریخ هنر را در هامبورگ و نانسی خواند ، قبل از آنکه دکترای خود را در تاریخ هنر در سال 1969 دریافت کند. او در دانشگاه سوربن به تحصیل علوم اسلامی پرداخت و از 1971 تا 1976 ، در رابات ، مراکش تحصیل کرد.

کتاب های ماریانه باروکاند