محمد الاسد

محمد الاسد

دکتر محمد الاسد معمار اردنی و مورخ معماری است. وی در حال حاضر بنیانگذار و مدیر مرکز مطالعه محیط ساخته شده است. دکتر الاسد لیسانس و فوق لیسانس خود را در رشته معماری از دانشگاه ایلینوی و دکترای خود را در تاریخ معماری از دانشگاه هاروارد دریافت کرد.

کتاب های محمد الاسد