جلال برجس

جلال برجس

جلال برجس یا جلال بارگاس، نویسنده و روزنامه نگار اردنی متولد 1970 است.

کتاب های جلال برجس

یادداشت های کتابفروش