موسا بندری

موسا بندری

موسا بندری متولد سال 1335 ، شاعر پست مدرن هرمزگان در بندرعباس متولد شد. روی هم وی شاعر تاثیر گذار در ادبیات و شعر هرمزگان است. او علاوه بر شعر ، در داستان نویسی، مقاله و تحقیق و نقد نیز فعالیت دارد.

کتاب های موسا بندری

خانواده جمعه