روزبه پیروز

روزبه پیروز

روزبه پيروز متولد سال 1350 در تهران می باشد. وی دارای کارشناسی روابط بین‌المللی از استنفورد آمریکا، کارشناسی ارشد سیاست‌گذاری عمومی از دانشگاه هاروارد آمریکا، برنده بورس رودز، انصراف از دکتری مطالعات شرقی از دانشگاه آکسفورد انگلستان می باشد. پیروز مدیرعامل و از موسسان ماندس، رئیس هیات‌مدیره و از موسسان صندوق فیروزه، عضو هیات‌مدیره بانک خاورمیانه،‌ عضو هیات‌مدیره بیمه آسیا است.

کتاب های روزبه پیروز

از چاه به راه