رینگ لاردنر

رینگ لاردنر

رینگلد ویلمر "رینگ" لاردنر (5 مارس 1885 - 25 سپتامبر 1933) ستون نویس و داستان نویس ورزشی آمریکایی بود که بیشتر به خاطر نوشته های طنز خود در مورد ورزش، ازدواج و تئاتر شهرت داشت. همرزمانش ارنست همینگوی، ویرجینیا وولف و اف اسکات فیتزجرالد تحسین شدیدی را نسبت به نوشتن وی تحسین کردند و جان اوهارا، نویسنده ، درک خود از گفتگو را مستقیماً به او نسبت داد.

کتاب های رینگ لاردنر

سلمونی