یان پاتوچکا

یان پاتوچکا

یان پاتوچکا (1 ژوئن 1907 - 13 مارس 1977) فیلسوف چک بود. وی که در پراگ، پاریس، برلین و فرایبورگ تحصیل کرده بود، یکی از آخرین دانش آموزان ادموند هوسرل و مارتین هایدگر بود. در طی تحصیلات خود در فرایبورگ نیز توسط اوگن فینک تحت تعلیم قرار گرفت، رابطه ای که سرانجام به دوستی فلسفی مادام العمر تبدیل شد.

کتاب های یان پاتوچکا

سقراط: آگاهی از جهل