استانلی دیویس

استانلی دیویس

استانلی دیویس متولد 13 نوامبر 1939 ، نویسنده ی آمریکایی می باشد.

کتاب های استانلی دیویس

مدیریت فرهنگ سازمان