کاظم دزفولیان

کاظم دزفولیان

كاظم دزفوليان (متولد 1334 در دزفول)، عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه زبان و ادبیات فارسی است و در دانشگاه شهید بهشتی، به تدریس ادب فارسی اشتغال دارد. وى دوران دبستان و دبيرستان را در شهر دزفول گذراند و با ميل و رغبت، رشته ادبيات را براى تحصيل انتخاب كرد، با آن‌كه رشته رياضى را در دبيرستان انتخاب كرده بود، ميان راه تغيير رشته داد و در رشته ادبى ديپلم گرفت. در سال 1351 در دانشگاه تربيت معلم اراکپذیرفته شد و در سال 1355 در رشته زبان و ادبيات فارسى، فارغ التحصيل گرديد. وى دوره كارشناسى را با موفقيت به پايان رساند و در سال 1356، در رشته زبان و ادبيات فارسى در دانشگاه تهران، پژوهشكده فرهنگ ايران، در مقطع كارشناسى ارشد پذيرفته شد. پايان‌نامه كارشناسى ارشدش را كه تحليل آثار طالبوف بود، به راهنمايى دكتر ابوالقاسمى، باموفقيت ارائه كرد. در سال 1365 نيز توانست در دوره دكتراى زبان و ادبيات فارسى دانشگاه تهران پذيرفته شود. رساله دكتراى او، «تحليل و تفسير گلشن راز بر اساس شروح موجود» بود. وى هم‌اكنون عضو هيأت علمى دانشكده ادبيات و علوم انسانى گروه زبان و ادبيات فارسى است و در دانشگاه شهيد بهشتى، به تدريس ادب فارسى اشتغال دارد و دانشجويان بسيارى از كلاس‌هاى مفيد و بانشاط او بهره مى‌جويند.

کتاب های کاظم دزفولیان

باغ سبز عشق