اویا بایدار

اویا بایدار

اویا بایدار (متولد 1940) جامعه شناس و نویسنده ترک است. او مدتها درگیر سیاست سوسیالیستی بود. اویا بایدار در Lycée Notre Dame de Sion Istanbul تحصیل کرد. وی در حالی که دانش آموز دبیرستان بود با الهام از نویسنده فرانسوی فرانسوا ساگان اولین رمان خود را منتشر کرد. رمانی که او در سال آخر دبیرستان نوشت، خدا کودکان را فراموش کرده است، هم در روزنامه حوریت منتشر شد و هم به صورت کتاب. او در اثر نوشتن این رمان تقریباً از مدرسه اخراج شد. پس از این رمان ها که در سال های دبیرستان نوشته شده بود، او از نوشتن فاصله داشت، و مدتها بود که در سیاست جالب بود، قبل از اینکه به زندگی در ادبیات بعدی برسد.
بایدار در سال 1964 از گروه جامعه شناسی دانشگاه استانبول فارغ التحصیل شد و به عنوان دستیار وارد این بخش شد. شورای اساتید دانشگاه دو بار تز دکترای وی را در مورد ظهور یک نیروی کار در ترکیه رد کرد: دانشجویان برای اعتراض به این دانشگاه دانشگاه را اشغال کردند. این اولین اشغال دانشگاه در ترکیه بود. پس از آن بایدار دستیار دانشگاه Hacettepe شد.

کتاب های اویا بایدار

به روایت گربه ها