محمد کاظم یوسف پور

محمد کاظم یوسف پور

محمد کاظم یوسف پور متولد سال 1341 ، نویسنده ی ایرانی می باشد. او دارای مدرک كارشناسی زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه گیلان در سال 1366 ، كارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تربیت مدرس در سال 1369 و دكترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران در سال 1375 می باشد. او تاکنون مقالات و کتاب های بسیاری از جمله "از پانزده دریچه" ، "پلنگینه‌پوش" و "نقد صوفی" منتشر کرده است.

کتاب های محمد کاظم یوسف پور

نقد صوفی