مسلم ذوالفقارخانی

مسلم ذوالفقارخانی

مسلم ذوالفقارخانی متولد سال ۱۳۵۲ ، نویسنده و شاعر ایرانی است. از او آثاری همچون آبسالان ، رکوئیم ، عریانی ، هزاره‌های هبوط و منتشر شده است.

کتاب های مسلم ذوالفقارخانی

آبسالان


رکوئیم


هزاره های هبوط