ایدیت هال

ایدیت هال

ایدیت هال (متولد 1959) دانشمند کلاسیک انگلیسی، متخصص ادبیات یونان باستان و تاریخ فرهنگی و استاد گروه کلاسیک و مرکز مطالعات یونانی در کالج کینگ، لندن است. وی از سال 2006 تا 2011 کرسی در Royal Holloway، دانشگاه لندن داشت، جایی که مرکز پذیرش یونان و رم را تا نوامبر 2011 تأسیس و هدایت کرد. وی پس از رهبری یک کارزار عمومی، به دلیل اختلاف در مورد بودجه کلاسیک استعفا داد. برای جلوگیری از قطع یا تعطیل شدن بخش کلاسیک رویال هالوی موفقیت آمیز بود. وی همچنین مدیر همکاری بایگانی نمایش های درام یونان و روم در دانشگاه آکسفورد، رئیس هیئت اعتماد گیلبرت موری و قاضی جایزه استفن اسپندر برای ترجمه شعر است. پایان نامه دکترای خود را در آکسفورد اهدا کرد. در سال 2012 به وی جایزه تحقیقات هومبولت برای تحصیل در تئاتر یونان باستان در دریای سیاه اعطا شد و در سال 2014 به عنوان آکادمی اروپا انتخاب شد. او در کمبریج شایر زندگی می کند.

کتاب های ایدیت هال

شیوه ی ارسطو