راشل هرشنبرگ

راشل هرشنبرگ

دکتر راشل هرشنبرگ یک روانشناس بالینی و متخصص در تحقیقات و درمان افسردگی است. وی استادیار روانپزشکی و علوم رفتاری در دانشگاه اموری و مدیر روان درمانی در برنامه افسردگی مقاوم در برابر درمان اموری است.

کتاب های راشل هرشنبرگ