اندرو اسمارت

اندرو اسمارت

اندرو اسمارت نویسنده "هدايت خودكار" و "فراتر از صفر و یک" است. او دانشمند و مهندس علاقه مند به آگاهی ، مغز و فن آوری است و کارش در زمینه های علوم اعصاب ، فلسفه ، فرهنگ ، سیاست رادیکال و متافیزیک می باشد.

کتاب های اندرو اسمارت

هدایت خودکار