نورمن دویچ

نورمن دویچ

نورمن دويچ، روانپزشک، روانکاو و نویسنده کتاب مغزي كه خود را تغيير مي دهد و روش بهبودی مغز است. دويچ در دانشگاه تورنتو به مطالعه کلاسیک ادبیات و فلسفه پرداخت. وی مدرک پزشکی خود را در دانشگاه تورنتو به دست آورد، سپس به نیویورک نقل مکان کرد، جایی که در روانپزشکی اقامت گزید و در گروه روانپزشکی دانشگاه کلمبیا، و مرکز آموزش و تحقیقات روانکاوی دانشگاه کلمبیا نیز به دست آورد. این به دنبال یک دانشگاه دو ساله کلمبیا / مؤسسه ملی بورس تحقیقات سلامت روان، آموزش در فنون علوم تجربی بود.

کتاب های نورمن دویچ

مغزی که خود را تغییر می دهد