فیث جی. هارپر

فیث جی. هارپر

فيث جي. هارپر یک مشاور حرفه ای دارای مجوز در ایالت تگزاس است. او با دسته های فردی ، خانوادگی و گروهی در زمینه های بهداشت روان جامعه و برنامه های بستری در بیمارستان کار می کند. او همچنین یک متخصص مسائل جنسی و متخصص تغذیه است. 

کتاب های فیث جی. هارپر

رام کردن خشم سرکش


رام کردن ذهن سرکش