عباس رزاقی

عباس رزاقی

سید عباس رزاقی متولد ۱۳۴۱ در قزوین ، دوچرخه سوار و نماینده کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران در رساندن پیام دوستی به سایر کمیته های المپیک دیگر کشورها بوده است. وی خاطرات برخی از سفرهای خود را منتشر کرده‌است.

کتاب های عباس رزاقی

سفر با دوچرخه به افریقا