مزدا مرادعباسی

مزدا مرادعباسی

زندگینامه مزدا مرادعباسی، بیست و هفتم بهمن ماه 1359 متولد شد. او کارشناسی‎ارشد خود را در رشته ادبیات نمایشی به پایان رسانده و نویسنده، مدرس و پژوهشگر سینما است.

کتاب های مزدا مرادعباسی