تقی بینش

تقی بینش

تقی بینش (زادهٔ ۱۳۰۰ در مشهد – درگذشتهٔ ۱۳۷۴ در تهران) محقق و مدرس ایرانی در رشته‌های ادبیات فارسی، موسیقی، و فیزیک بود. او برای تصحیح کتاب جامع الالحان برگزیدهٔ ششمین دورهٔ کتاب سال ایران شد. پدر او علیرضا رکن‌التولیه از خاندان نقیب بود. او در رشته‌های ادبیات، موسیقی و فیزیک تحصیل کرد و نزد اساتیدی نظیر علی‌اکبر فیاض و محمدتقی مدرس رضوی به تحقیق در زمینهٔ ادبیات فارسی پرداخت. او همچنین موسیقی عملی و نظری را نزد علی‌اکبر شهنازی و سلیمان روح‌افزا فرا گرفت.

کتاب های تقی بینش

تاریخ مختصر موسیقی ایران