حسین خنیفر

حسین خنیفر

حسین خنیفر (زاده ۱۳۴۸ در شوش)، استاد تمام گروه آموزشی مدیریت دولتی و امور عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران و رئیس سابق دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران و رئیس کنونی دانشگاه فرهنگیان است. وی دارای کارشناسی، ۱۳۷۳، مدیریت آموزشی، تهران، کارشناسی ارشد، ۱۳۷۷، مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات تهران، دکتری، ۱۳۸۰، مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات تهران می باشد.

کتاب های حسین خنیفر