تی سی ملوار

تی سی ملوار

دکتر تی. سی. ملوار استاد بازاریابی و استراتژی دانشگاه میدلکس لندن انگلستان است. وی پیش از پیوستن به میدلکس در آگوست 2013 ، استاد دانشگاه برونل و دانشگاه علمی کاربردی زوریخ در سوئیس بود. وی همچنین دارای سمت های آکادمیک در دانشگاه وارویک (دانشکده بازرگانی وارویک) و دانشگاه دی مونتفورت انگلیس و موسسه فناوری MARA ، مالزی است. 

کتاب های تی سی ملوار