ال جینی

ال جینی

ال جینی استاد اخلاق تجارت و رئیس گروه مدیریت دانشکده تجارت Quinlan در دانشگاه Loyola شیکاگو است. او همچنین مؤسس و سردبیر طولانی مدت فصلنامه اخلاق تجارت است.

کتاب های ال جینی

اهمیت بامزه بودن


چرا خوب بودن دشوار است؟


ده ویژگی رهبران بزرگ