موری شیسگال

موری شیسگال

موری جوزف شیسگال (۲۰۲۰-۱۹۲۶) نمایشنامه‌نویس و فیلمنامه‌نویس امریکایی بود.

کتاب های موری شیسگال

عچق