صمد رحمانی خیاوی

صمد رحمانی خیاوی

صمد رحمانی خیاوی، متولّد شهرستان خیاو (مشگین شهر) به سال شمسی 1334 است. وی در طول دوران تحصیل از محضر اساتیدی چون عبدالعلی کارنگ ، استاد عبداللطیف بنان، استاد دکتر رضا انزابی نژاد بهره بردو خود را برای فرداهای ادبی این سرزمین مهیا ساخت. در دوران کارشناسی ارشد نیز، از اساتیدی بی بدیل چون استاد حسن قاضی طباطبائی، استاد دکتر منوچهر مرتضی، استاد دکتر بهمن سرکاراتی، استاد دکتر سلیم و ... بهره برده است. وی تحصیلات مقطع  دوره دکترای خود را در کشور همسایه، جمهوری آذربایجان، دانشگاه دولتی باکو به اتمام رساند و از استاد پرفسور جلال عبدالله یف و پرفسور توفیق حسین اوغلی یاد می کند.

کتاب های صمد رحمانی خیاوی