امیرحسین ذکرگو

امیرحسین ذکرگو

امیرحسین ذکرگو (متولد ۱۳۳۵ در تهران) هنرمند، تاریخ‌نگار و هندشناس ایرانی است. او استاد هنر اسلامی در دانشگاه بین‌المللی اسلامی مالزی است. او از طرف یونسکو، «بورس راه ابریشم ایکو هیرایاما» را دریافت کرد.

کتاب های امیرحسین ذکرگو

ایزدان آب و آبزیان اساطیری


پرنده های اساطیری


مبانی سنتی هنر و زندگی


مقدمه ای بر هنر هند