مصطفی حسینی طباطبایی

مصطفی حسینی طباطبایی

سیّد مصطفی حسینی طباطبائی متولد سال 1314 ، اسلام شناس و نویسنده ایرانی است. وی بنا به گفته خودش تنها بر آنچه که به صراحت از قرآن می‌فهمد تکیه می‌کند و بسیار از احادیث نقل شده را رد می‌کند. او نوه دختری میرزا احمد آشتیانی است و بسیاری از دروس عربی، منطق، اصول فقه، فلسفه اسلامی و حدیث را نزد او خوانده است؛ همچنین نوه پسری سید محمد طباطبایی از رهبران انقلاب مشروطه است. 
 

کتاب های مصطفی حسینی طباطبایی

دین ستیزی نافرجام


ماجرای باب و بهاء