چارلز دبلیو ال هیل

چارلز دبلیو ال هیل

چارلز دبلیو هیل یک دانشگاهی متولد انگلیس است. از سال 2016، وی استاد مدیریت کسب و کار هیوز م. و کاترین جی. بلیک است و استاد مدیریت و سازماندهی در دانشکده بازرگانی دانشگاه واشنگتن در سیاتل، جایی که از سال 1988 تدریس می کند، است. وی همچنین استاد مدعو در دانشگاه A&M تگزاس بود (1985–86). کتاب های وی شامل مدیریت استراتژیک: رویکرد یکپارچه (2004) ، تألیف مشترک G. R. Jones و تجارت بین المللی: رقابت در بازار جهانی (2005) است.

کتاب های چارلز دبلیو ال هیل

مدیریت استراتژیک