باب گارت

باب گارت

باب گارت مشاور بین المللی شرکتی و توسعه هیئت مدیره است. وی دارای 30 سال سابقه مشاوره بین المللی در زمینه مدیریت و بررسی و توسعه در اروپا ، آمریکا ، چین و آسیای جنوب شرقی ، آفریقا ، آفریقای جنوبی و استرالیا / نیوزیلند است.

کتاب های باب گارت

ماهی از سر فاسد می شود