امانوئلا تودوا

امانوئلا تودوا

امانوئلا تودوا (Emanuela Todeva) در حال حاضر مدرس ارشد استراتژی و تجارت بین المللی و رهبر برنامه برای برنامه مدیریت فناوری کارشناسی ارشد در دانشگاه ساری (Surrey) است.

کتاب های امانوئلا تودوا