کریس مک چزنی

کریس مک چزنی

کریس مک چزنی نویسنده پرفروش ترین روزنامه ملی شماره 1 وال استریت ژورنال - 4 رشته اجرایی است. کریس در نقش فعلی رهبر عملی جهانی برای FranklinCovey ، یکی از توسعه دهندگان اصلی The 4 Disciplines of Execution است.

کتاب های کریس مک چزنی