مگی آن باورز

مگی آن باورز

مگی آن باورز در دانشگاه آنتورپ بلژیک به تدریس ادبیات آمریکایی و کانادایی مشغول است. وی مقالات زیادی درباره نویسندگان معاصر آمریکایی و کانادایی منتشر کرده است و سردبیر مشترک همگرایی ها و تداخل ها (2002) می باشد.

کتاب های مگی آن باورز

رئالیسم جادویی