زهرا بیگدلی

زهرا بیگدلی

زهرا بیگدلی متولد 17 آبان سال 1361 ، نویسنده و خبرنگار ایرانی می باشد. او دارای مدرک کارشناسی جامعه شناسی از دانشگاه تهران است و حوزه ی فعالیتش آسیب اجتماعی می باشد.

کتاب های زهرا بیگدلی

انجیر سیاه


زی پو


خانم جولی