شیوا ارسطویی

شیوا ارسطویی

شیوا ارسطویی (اردیبهشت ۱۳۴۰، تهران) داستان‌نویس، مترجم و شاعر ایرانی است. مجموعه داستان‌های «آمده بودم با دخترم چای بخورم»، «آفتاب مهتاب» و «من دختر نیستم» و رمان‌های «بی‌بی شهرزاد» و «افیون» از آثار اوست.

کتاب های شیوا ارسطویی

ولی دیوانه وار...


نی نا


من و سیمین و مصطفی


خوف


آفتاب مهتاب


سینما درآینه خورشید