کلر فایرز

کلر فایرز

کلر فایرز (Claire Fayers) داستان فانتزی کمیکی را با حضور دزدان دریایی کلاهبردار، جادوگران شیطانی، کتابداران قهرمان و پنگوئن های انسان خوار می نویسد. او در جنوب ولز بزرگ شد، انگلیسی را در کانتربری تحصیل کرد و اکنون به ولز برمی گردد که بسیاری از اوقات فراغت خود را در زیر باران قلاب های قلعه ای می گذراند و به دنبال اژدها می گردد.

کتاب های کلر فایرز

دزدان دریایی تصادفی 1