مهدی رحیمی

مهدی رحیمی

مهدی رحیمی معروف به «زمستان» در ۲۴ اردیبهشت ۱۳۶۰ در دلیجان چشم به جهان گشود. وی سرودن را از جوانی آغاز کرد و دارای مدرک کارشناسی زبان و ادبیات فارسی است. او با شرکت در محافل مذهبی و جلسات ادبی به رشد شعری بیشتری رسید. شعرهای رحیمی در سال‌های اخیر بیشتر متمرکز شعر آیینی و هیأت بوده است. از آثار او می‌توان به «انار پا به ماه»، «رقص بر پل چینود»، «بین‌الغزلین»، «مراعات بی‌نظیر»، «تنهایی دسته جمعی» و «پاییزهای بی‌چمدان» اشاره کرد.

کتاب های مهدی رحیمی

مشبه بهتر


چله


مراعات بی نظیر