کسرا فروهی

کسرا فروهی

کسرا فروهی متولد دوم خرداد 1363 ، داستان نویس ایرانی است.

کتاب های کسرا فروهی

یک روز آفتابی در تهران