روبرت صافاریان

روبرت صافاریان

فارغ التحصیل رشته کارگردانی است. وی عضو هیئت داوران انجمن مستندسازان در سال ۱۳۷۶، هیئت انتخاب دومین جشنواره مستند کیش ۱۳۷۹، هیئت انتخاب سومین جشنواره مستند کیش ۱۳۸۰، هیئت داوری چهارمین جشنواره مستند کیش ۱۳۸۱، هیئت انتخاب بیستمین و بیست ویکمین دوره های جشنواره فیلم کوتاه تهران و هیئت تحریریه نشریه ادبی هنری ارمنی زبان هاندس بوده است. صافاریان مسئول بخش «سینمای مستند در جهان» نشریه سینما-حقیقت (تخصصی سینمای مستند) بوده و مدرس «تحلیل فیلم» در موسسه آموزش عالی سوره (اصفهان)، ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲ بوده است. همچنین نگارش و ترجمه ده ها نقد و مقاله دربارهٔ سینما و سینمای مستند در نشریات سینمایی کشور و شرکت در برنامه های سینمایی رادیو و تلویزیون به عنوان منتقد فیلم و کارشناس سینمای مستند از دیگر فعالیت های او است.

کتاب های روبرت صافاریان

این فیلم ساز شاعر


زیرزمین کوستوریتسا


گرگ های سرنوگراتس


14 آبان روز آتش


نشانه شناسی سینما


زندگی مولف


تاریخ سینما


مصاحبه های برادران کوئن


تدوین فیلم و ویدئو


ازو و بوطیقای سینما


ساکن دو فرهنگ


تصویر، سینما، اجتماع


نقاش زندگی مدرن


نشان جهان


سینمای عباس کیارستمی