روبرت صافاریان

روبرت صافاریان

فارغ التحصیل رشته کارگردانی است. وی عضو هیئت داوران انجمن مستندسازان در سال ۱۳۷۶، هیئت انتخاب دومین جشنواره مستند کیش ۱۳۷۹، هیئت انتخاب سومین جشنواره مستند کیش ۱۳۸۰، هیئت داوری چهارمین جشنواره مستند کیش ۱۳۸۱، هیئت انتخاب بیستمین و بیست ویکمین دوره های جشنواره فیلم کوتاه تهران و هیئت تحریریه نشریه ادبی هنری ارمنی زبان هاندس بوده است. صافاریان مسئول بخش «سینمای مستند در جهان» نشریه سینما-حقیقت (تخصصی سینمای مستند) بوده و مدرس «تحلیل فیلم» در موسسه آموزش عالی سوره (اصفهان)، ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲ بوده است. همچنین نگارش و ترجمه ده ها نقد و مقاله دربارهٔ سینما و سینمای مستند در نشریات سینمایی کشور و شرکت در برنامه های سینمایی رادیو و تلویزیون به عنوان منتقد فیلم و کارشناس سینمای مستند از دیگر فعالیت های او است.

کتاب های روبرت صافاریان

یادداشت های سردبیر هایاتسک


ازو و بوطیقای سینما


ساکن دو فرهنگ


مصاحبه های برادران کوئن


تصویر، سینما، اجتماع


زندگی مولف


تدوین فیلم و ویدئو


نقاش زندگی مدرن


این فیلم ساز


نشان جهان


خانه دو طبقه خیابان سنایی


مصاحبه در فیلم مستند


اومانیسم در نقد فیلم


سینمای عباس کیارستمی


تاریخ سینما