ونسا کیتل

ونسا کیتل

ونسا کیتل یک آشپز ، سرباز و وکیل سابق است که اکنون به تدریس زبان انگلیسی مشغول است. داستان های خیالی و علمی تخیلی او توسط Akashic Books منتشر شده است. داستان های او صدها هزار بار از سایت آمازون در ژانرهای فانتزی ، علمی تخیلی ، عاشقانه های ماورالطبیعه و آشپزی دانلود شده است.

کتاب های ونسا کیتل

کتاب آشپزی ارباب حلقه ها