جان دی یوحنان

جان دی یوحنان

جان دی. یوحنان (10 مه 1911 - 1997) در ایران متولد شد. در سال 1918 پس از مرگ پدرش در همدان ، خانواده اش به فلینت میشیگان مهاجرت کردند. جان در فلینت و نیویورک بزرگ شد. وی پس از فارغ التحصیلی از کالج سیتی نیویورک ، در دانشگاه کلمبیا فوق لیسانس و در دانشگاه شعبه نیویورک دکترای خود را در رشته شعر فارسی دریافت کرد. وی تقریباً 40 سال در کالج سیتی نیویورک و مرکز تحصیلات تکمیلی CUNY تدریس می کرد. برخی از افتخارات علمی وی شامل بورس تحصیلی Blumenthal از دانشگاه نیویورک در سال 1941 است.

کتاب های جان دی یوحنان