صالح تسبیحی

صالح تسبیحی

صالح تسبیحی متولد ۱۳۶۰ تهران است . درس خواندهٔ گرافیک و عضو فدراسیون جهانی روزنامه نگاران است.

کتاب های صالح تسبیحی

راه رفتن مرد مرده