حسن خادم

حسن خادم

«حسن خادم» متولد ۱۳۳۸ تهران است. «اقيانوس آرام»، «غار آسمان»، «خشم و عصيان»، «آب تلخ»، «طاعون زمين»، «خنجر برهنه» و «باغ‌هاي مرمر» از جمله آثار منتشر شده اين نويسنده در حوزه رمان و داستان كوتاه است.

کتاب های حسن خادم

باغهای مرمر