جف گودوین

جف گودوین

جفری راجر گودوین (متولد 28 ژانویه 1958) استاد جامعه شناسی در دانشگاه نیویورک است. وی دارای مدرک کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترای جامعه شناسی از دانشگاه هاروارد است. زمینه های تحقیقاتی وی شامل جنبش های اجتماعی ، انقلاب ها ، خشونت سیاسی و تروریسم است. وی رئیس سابق بخش جامعه شناسی مقایسه ای و تاریخی و بخش رفتار جمعی و جنبش های اجتماعی انجمن جامعه شناسی آمریکا (ASA) بود. بحث اساسی شناخته شده ترین کتاب وی این است که جنبش های انقلابی نه تنها پاسخی به نابرابری اقتصادی یا استثمار هستند ، بلکه پاسخی به سرکوب و خشونت سیاسی نیز هستند. 


کتاب های جف گودوین