مایکل گرانت

مایکل گرانت

مایکل گرانت (21 نوامبر 1914 - 4 اکتبر 2004) کلاسیکیست انگلیسی، سکه شناس و نویسنده کتابهای متعددی در مورد تاریخ باستان بود. ترجمه 1958 وی از سالنامه Tacitus از روم شاهنشاهی استاندارد این اثر باقی مانده است. او که تحصیل کرده بود و تعدادی از پست های دانشگاهی را در انگلستان و خاورمیانه داشت و  زود بازنشسته شد تا وقت خود را کاملاً به نوشتن اختصاص دهد. او یک بار خود را به عنوان "یکی از معدود افراد آزاد در زمینه تاریخ باستان توصیف کرد: یک پدیده نادر". به عنوان یک نویسنده محبوب، ویژگی های برجسته او خروجی پربار و عدم تمایل او برای ساده سازی بیش از حد یا صحبت کردن با خوانندگان بود. وی بیش از 70 اثر منتشر کرد.

کتاب های مایکل گرانت

فرهنگ اساطیر کلاسیک