دومینیک ویار

دومینیک ویار

دومینیک ویار، متولد 30 مه 1958 در پاریس، مقاله نویس و منتقد ادبی فرانسوی است.
وی استاد ادبیات فرانسه در دانشگاه پاریس-نانتره و عضو ارشد Institut universitaire de France است (کلاس 2009، مجدداً در سال 2018 انتخاب شد). وی که متخصص ادبیات معاصر فرانسه و "ادبیات در حال حاضر" است ، به طور برجسته مفهوم "داستان برآمدگی" را نظریه پردازی کرده است.

کتاب های دومینیک ویار

ادبیات فرانسه