جرمی مرسر

جرمی مرسر

جرمی مرسر، زاده ی سال 1971، روزنامه نگار و نویسنده ی کانادایی است. او یکی از اعضای موسس انجمن هنرمندان در پاریس است و آثاری را خلق کرده که همگی با بازخوردهای بسیار مثبتی رو به رو شده اند.

کتاب های جرمی مرسر

شکسپیر و شرکا


۲۸,۵۰۰ تومان