ژان پل رو

ژان پل رو

دکتر ژان پل رو (5 ژانویه 1925 - 29 ژوئن 2009) یک ترک شناس و متخصص فرهنگ اسلامی اهل فرانسه بود. وی فارغ التحصیل مؤسسه ملی زبان و تمدنهای شرقی ، مدرسه عالی لوور و آموزشگاههای عالی بود و در سال 1966 در پاریس دکترای ادبیات گرفت. وی از سال 1957 تا 1970 مدیر تحقیقات CNRS ، از 1960 تا 1966 دبیر گروه زبانها و تمدنهای شرقی و معلم هنر اسلامی در اكول لوور بود.

کتاب های ژان پل رو

ایران و ایرانیان