دونا آندرز

دونا آندرز

دونا آندرس در اوایل بیست سالگی بود که اولین فروش خود را انجام داد، شعری که او به قیمت 1.00 دلار به یک مجله کودک فروخت. از همان سال های ابتدایی نوشتن شعرها و داستان های نوجوانان، گرفته تا رمان های تاریخی که زندگی او را در برخی از دوران سخت متعادل می کند، تا داستان های هیجان انگیز تریلر هنگامی که از تجربیات خودش درباره وحشت می نوشت، نویسنده مادام العمر شد.

کتاب های دونا آندرز

تصویری شیطانی